Surat Edaran Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan
Pelarasan Kadar Harga Kontrak Perolehan Kerajaan Berikutan Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum (PGM) 2022 Berkuatkuasa pada 1 Mei 2022
baru

 

Surat Edaran Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan
Sijil Pengesahan Baki Terimaan dan Dokumen Akaun Terimaan Bulanan
baru

 

Surat Edaran Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan
Sijil Pengesahan Baki Akaun Deposit Terimaan (Persekitaran Sepenuhnya-Subsidiari Dalam iSPEKS)
baru

 

Surat Edaran Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan
Sijil Pengesahan Baki Kumpulan Wang Amanah Kerajaan/ Akaun Amanah Awam (Persekitaran Elektronik Sepenuhnya Dalam iSPEKS)
baru

 

Pekeliling Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan - Bilangan 1 Tahun 2022
Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Belanjawan Tahun 2023
baru

 

Surat Edaran Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan
Perwakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 2 dan 3 Akta Kontrak Kerajaan 1949
baru

 

Sebut Harga: PKWNS/SH/01/2022
Perkhidmatan Penyewaan Dan Penyenggaraan Tiga (3) Unit Mesin Penyalin Di Pejabat YB Pegawai Kewangan Negeri, Bahagian Pengurusan Perakaunan Dan Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.
baru

 

Surat Edaran Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan
Arahan Penggantungan Sementara Pelantikan Syarikat Barong Services dan Anstech Services Sdn. Bhd
baru

 

grid icon mygov
grid icon ns
grid icon anm
grid icon mof
grid icon jpa
grid icon ptgns
gkImgDesktop gkImgTablet gkImgMobile