Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Akauntan Negara telah mengadakan sesi Mesyuarat TTT Naziran secara maya yang disampaikan oleh konsultan KPMG kepada tiga negeri iaitu Kedah, Selangor dan Negeri Sembilan pada 8 hingga 9 Julai 2020 (Rabu – Khamis) yang melibatkan sepuluh orang wakil daripada pihak Negeri Sembilan yang terdiri Penolong Bendahari, Ketua-Ketua Unit dan beberapa orang Ketua Pembantu Tadbir Kewangan dari Perbendaharaan Negeri Sembilan.

Mesyuarat ini telah berlangsung di War-Room, PNNS dan Bilik Mesyuarat PNNS secara serentak.