Sekitar perjalanan Bengkel Pengurusan Kewangan MADANI pada 21 dan 22 Julai 2023 bertempat di Klana Beach Resort, Port Dickson. Bengkel dimulakan dengan taklimat Pengurusan Kewangan MADANI yang disampaikan oleh YBhg. Profesor Dr. Zulkifli bin Hasan, Dekan Fakulti Undang-Undang Dan Syariah, Universiti Sains islam Malaysia (USIM) yang juga merupakan Ahli Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Pengurusan Kewangan MADANI akan dibangunkan dengan visi Baldatun Tayyibatun Warabbul Ghafur yakni membangun negeri yang baik dan mencakup seluruh kebaikan alamnya serta mendapat keampunan Allah SWT. Berpandukan enam (6) teras Kerangka Dasar MADANI iaitu Kemampanan, Kesejahteraan, Daya Cipta, Hormat, Keyakinan dan Ihsan, Pengurusan Kewangan MADANI akan menjadi satu dasar kewangan yang bersifat manusiawi, adil dan inklusif.

YB Dato' Haji Mohd Khidir bin Majid, Pegawai Kewangan Negeri turut meluangkan masa bersama-sama peserta dalam mengembleng idea dalam membangunkan kerangka Pengurusan Kewangan MADANI.

Sila klik di sini untuk melihat gambar sepanjang bengkel berlangsung.