PengerusiEKSA

Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Sembilan

Point List Menentukan hala tuju keseluruhan pelaksanaan Amalan EKSA;

Point List Membentuk pelan tindakan pelaksanaan Amalan EKSA;

Point List Menetapkan dasar, peraturan serta garis panduan;

Point List Mengenalpasti zon-zon pelaksanaan Amalan EKSA;

Point List Menentukan belanjawan serta sumber-sumber kewangan;

Point List Melantik penyelaras, ketua jawatankuasa kecil dan fasilitator;

Point List Menetapkan sistem pengiktirafan / penghargaan;

Point List Mengawasi dan menilai kemajuan pelaksanaan dengan bantuan Jawatankuasa Kecil;

Point List Memantau kemajuan pelaksanaan Amalan EKSA melalui contoh amalan terbaik; dan

Point ListMempengerusi mesyuarat Jawatankuasa Induk Pelaksana EKSA sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun.