PenyelarasEKSA

Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Sembilan

Point List Menjalankan tugas sebagai urusetia dan setiausaha kepada Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pelaksana EKSA Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Sembilan;

Point List Mengawasi perjalanan Program dan mendapatkan maklum balas peringkat semua Jawatankuasa di bawah Jawatankuasa Induk Pelaksana Program EKSA;

Point List Menyimpan rekod/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program EKSA;

Point List Membantu dalam penyediaan pelan pelaksanaan aktiviti dan program secara keseluruhan Program EKSA Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan; dan

Point List Membantu dalam pelaksanaan aktiviti latihan, promosi dan audit Program EKSA;

 

<!-- Generator: Adobe Illustrator 24.0.0, SVG Export Plug-In  --><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="69.86px" height="18.45px" viewBox="0 0 69.86 18.45" style="enable-background:new 0 0 69.86 18.45;" xml:space="preserve"><style type="text/css"> .st0{fill:#F4F2F3;}</style><defs></defs><path class="st0" d="M60.77,0H0l7.88,7.87c0.37,0.37,0.56,0.86,0.56,1.35c0,0.49-0.19,0.98-0.56,1.35l-7.87,7.87h60.77l9.09-9.22 L60.77,0z"/></svg>