SUEKSA

Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Sembilan

Point List Menjalankan tugas sebagai urusetia dan setiausaha kepada Mesyuarat Jawatankuasa Induk Pelaksana Program EKSA Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan;

Point List Mengawasi perjalanan Program dan mendapatkan maklum balas peringkat semua Jawatankuasa di bawah Jawatankuasa Induk Pelaksana Program EKSA;

Point List Menyimpan rekod/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program EKSA;

Point List Membantu dalam penyediaan pelan pelaksanaan aktiviti dan program secara keseluruhan Program EKSA Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan; dan

Point List Membantu dalam pelaksanaan aktiviti latihan, promosi dan audit Program EKSA;