PromosiEKSA

Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Sembilan

Point List Menyediakan pelan pelaksanaan aktiviti promosi Program EKSA Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Sembilan;

Point List Memastikan pelaksanaan pelan promosi ke arah membina kesedaran amalan EKSA kepada semua warga kerja Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Sembilan;

Point List Menganalisa keberkesanan aktiviti promosi yang telah dilaksanakan;

Point List Merancang dan memperuntukkan bajet bagi memastikan aktiviti promosi dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang;

Point List Melaporkan status pelaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran Program EKSA di kalangan warga kerja kepada Pengerusi Jawatankuasa Induk Pelaksana Program EKSA;

Point List Membentuk sebuah kumpulan di bawah Jawatankuasa Promosi bagi menyelaras segala aktiviti dan promosi Program EKSA.