Zon1EKSA

Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Sembilan

Point List Membentuk hala tuju dan pelan perancangan di peringkat zon;

Point List Membentuk Jawatankuasa di peringkat zon untuk menganggotai program dan aktiviti di peringkat Jawatankuasa Kecil;

Point List Melaksanakan aktiviti-aktiviti EKSA di peringkat zon;

Point List Menggalakkan penglibatan semua ahli dalam pelaksanaan aktiviti EKSA;

Point List Mengadakan mesyuarat secara berkala dengan ahli kumpulan;

Point List Memberikan maklum balas mengenai status pelaksanaan Amalan EKSA kepada fasilitator; dan

Point List Membantu memberikan panduan dan tunjuk ajar kepada ahli-ahli dalam zon.