Zon4EKSA

Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Sembilan

Point List Membentuk hala tuju dan pelan perancangan di peringkat zon;

Point List Membentuk Jawatankuasa di peringkat zon untuk menganggotai program dan aktiviti di peringkat Jawatankuasa Kecil;

Point List Melaksanakan aktiviti-aktiviti EKSA di peringkat zon;

Point List Menggalakkan penglibatan semua ahli dalam pelaksanaan aktiviti EKSA;

Point List Mengadakan mesyuarat secara berkala dengan ahli kumpulan;

Point List Memberikan maklum balas mengenai status pelaksanaan Amalan EKSA kepada fasilitator; dan

Point List Membantu memberikan panduan dan tunjuk ajar kepada ahli-ahli dalam zon.

 

<!-- Generator: Adobe Illustrator 24.0.0, SVG Export Plug-In  --><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="69.86px" height="18.45px" viewBox="0 0 69.86 18.45" style="enable-background:new 0 0 69.86 18.45;" xml:space="preserve"><style type="text/css"> .st0{fill:#F4F2F3;}</style><defs></defs><path class="st0" d="M60.77,0H0l7.88,7.87c0.37,0.37,0.56,0.86,0.56,1.35c0,0.49-0.19,0.98-0.56,1.35l-7.87,7.87h60.77l9.09-9.22 L60.77,0z"/></svg>