Cetak
 
TAHUNALBUM
2015
Taklimat HASiL4U dan Perkhidmatan Kaunter e-Filing (e-BE 2015)
Kursus Pengurusan Aset Alih & Stor Kerajaan
Bengkel Penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT)Bagi Tahun 2016 PKwNS
Kursus Pengurusan Terimaan
Program Ceramah Dan Pemeriksaan Kesihatan Anjuran Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri bersama KSKAKN
Majlis Perjumpaan YB Pegawai Kewangan Negeri Bersama Warga Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus
Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Aset Alih Dan Stor Kerajaan
Taklimat Penutupan Akaun Tahun 2015
Kursus Pengurusan Gaji SPEKS
Kursus Pelupusan Rekod Baucer 2015
Kursus Amanah dan Deposit 2015
Taklimat Pengurusan Aset Alih Dan Stor Jabatan Anjuran Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus
Perbarisan Kontinjen Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri Sembilan bagi sambutan Hari Kemerdekaan ke – 58
Latihan Perbarisan Kemerdekaan ke - 58
Gotong-royong Perdana Wisma Negeri pada 21 Ogos 2015