Informasi iSPEKS

BN/PKN - Tujuan ruangan ini adalah untuk membantu pengguna sistem memahami aliran proses dan merupakan bahan rujukan atau panduan penggunaan sistem iSPEKS ini. Antaranya adalah untuk memberi panduan kepada pengguna berkaitan dengan tatacara pentadbiran pengguna dalam pelaksanaan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) di peringkat Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan.

PTJ/JABATAN - Tujuan ruangan ini adalah untuk membantu pengguna sistem memahami aliran proses dan merupakan bahan rujukan atau panduan penggunaan sistem iSPEKS ini. Antaranya adalah untuk memberi panduan kepada pengguna berkaitan dengan tatacara pentadbiran pengguna dalam pelaksanaan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Jabatan-jabatan Kerajaan Negeri Sembilan.