BIL.
PERKARA
MUAT TURUN
1.

Arahan Operasibaru

i) Perlaksanaan "Go Live" Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) di Agensi Kerajaan Negeri Sembilan


ii) Pelaksanaan Portal iSPEKS Negeri SembilanPdf Pro2
Pdf Pro2
2. Muat Turun Perisianbaru
i) Forti Client Mini Setup for Windows
Pdf Pro2
3. Kod - kod Akruan
i) Senarai Kod Jabatan dan PTJ Negeri Sembilan
ii) Master Mapping bagi Perbendaharaan Negeri
Pdf Pro2
4. Carta Aliran dan Manual Pengguna
Zip i
5. Borang - borang
i) Borang Aduan (eHelpdesk)
ii) Panduan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS
Zip i
6. Nota, tutorial dan taklimat
i) Laman iSPEKS Training (hyperlink)
ii) Laman iSPEKS Padlet Training (hyperlink)
iii) Slaid-Kursus Carta Akaun Akruan (CAA) bagi Perbendaharaan Negeri
PPT i
7. Meja Bantuan iSPEKS
Docx