BIL.
PERKARA
MUAT TURUN
1. Kod - kod Akruan
i) Senarai Kod Jabatan dan PTJ Negeri Sembilan
ii) Master Mapping bagi Perbendaharaan Negeri
Pdf Pro2
2. Carta Aliran dan Manual Pengguna
Zip i
3. Borang - borang
i) AP101 - Pegawai-Pegawai yang diberi kuasa di bawah Arahan Perbendaharaan 101 bagi menandatangani baucar
ii) Borang Aduan (eHelpdesk)
iii) Panduan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS
iv) Tatacara dan Panduan Pengumpulan Data (hyperlink)
Zip i
4. Nota, tutorial dan taklimat
i) Laman iSPEKS Training (hyperlink)
ii) Laman iSPEKS Padlet Training (hyperlink)
iii) Slaid-Kursus Carta Akaun Akruan (CAA) bagi Perbendaharaan Negeri
PPT i
5. MPSAS (hyperlink)
 
6. eHelpdesk iSPEKS
Docx