Cetak
 
BIL.
PERKARA
MUAT TURUN
1. Muat Turun Perisianbaru
i) Forti Client Mini Setup for Windows
Pdf Pro2
2. Kod - kod Akruan
i) Senarai Kod Jabatan dan PTJ Negeri Sembilan
ii) Master Mapping bagi Perbendaharaan Negeri
Pdf Pro2
3. Carta Aliran dan Manual Pengguna
Zip i
4. Borang - borang
i) AP101 - Pegawai-Pegawai yang diberi kuasa di bawah Arahan Perbendaharaan 101 bagi menandatangani baucar
ii) Borang Aduan (eHelpdesk)
iii) Panduan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS
iv) Tatacara dan Panduan Pengumpulan Data (hyperlink)
Zip i
5. Nota, tutorial dan taklimat
i) Laman iSPEKS Training (hyperlink)
ii) Laman iSPEKS Padlet Training (hyperlink)
iii) Slaid-Kursus Carta Akaun Akruan (CAA) bagi Perbendaharaan Negeri
PPT i
6. MPSAS (hyperlink)
 
7. eHelpdesk iSPEKS
Docx