PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN SEHINGGA 31 JANUARI 2017TAHUN PERKARA TARIKH DEWAN NEGERI BERSIDANG TARIKH DISEDIAKAN/SELESAI
2016   Pengeluaran Waran Am Tahun 2017 5 - 6 Disember 2016 13 Disember 2016
Pengeluaran Waran Peruntukan Tahun 2017 5 - 6 Disember 2016 29 Disember 2016
Penyediaan Penyata Kewangan
 Kerajaan Negeri Tahun 2015
5 - 6 Disember 2016

 29 Januari 2016

(Penyerahan ke Jabatan Audit Negara)

 

2015   Pengeluaran Waran Am Tahun 2016 27 November - 1 Disember 2015 9 Disember 2015
Pengeluaran Waran Peruntukan Tahun 2016 27 November - 1 Disember 2015 22 Disember 2015
Penyediaan Penyata Kewangan
 Kerajaan Negeri Tahun 2014

27 November - 1 Disember 2015

2 Februari 2015

(Penyerahan ke Jabatan Audit Negara)

 

TAHUN BULAN  PERKARA KURANG DARI 2 HARI  % LEBIH DARI 2 HARI %
2017 Januari Memproses Cek dan EFT 2193 100 - -

 

 

TAHUN BULAN DAFTAR PERMOHONAN KURANG DARI 5 HAR1 Lebih 5 HARI
JENIS PERMOHONAN JUMLAH PERMOHONAN JUMLAH % JUMLAH %
2017 Januari Pinjaman Kenderaan - - - - -
Pinjaman Komputer - - - - -
Pendahuluan Diri/Pelbagai 2 2 100 - -