Cetak

 

 

Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan Negeri (SPEKS) adalah sistem perakaunan bersepadu yang dibangunkan untuk Kerajaan-Kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia. Pembangunan SPEKS adalah bertujuan untuk:

Point List Melicinkan dan mempertingkatkan produktiviti serta kecekapan pengurusan kewangan.

Point List Menyediakan Penyata Kewangan yang sempurna dan tepat pada masa.

Point List Memperbaiki Pentadbiran Kewangan Negeri.

Point List Mengadakan Pusat Sumber Maklumat Kewangan.

Point List Menyediakan Kerajaan Negeri ke era Kerajaan Elektronik.


Borang Dokumen Speks
Point List Borang permohonan, mengemaskini status dan borang-borang berkaitan dengan modul-modul di SPEKS.

Arahan Kerja Speks
Point List Arahan kerja ini bertujuan untuk memaklumkan kepada pengguna tentang modul-modul di SPEKS iaitu Modul Aset, Modul Bajet, Modul PTJ Kewangan dan Modul Gaji.

Nota SPEKS 
Point List Terdapat Nota Tutorial/ Taklimat berkaitan dengan modul-module SPEKS. Bagi Penyelenggaraan SPEKS pula, terdapat manual pengguna untuk installasi JavaSPEKS, Program ORRARP untuk cetak resit/ inden asal dan Installer Java 32bit/42bit.