logo kskakn 01

Tujuan

Point List Untuk meningkatkan mutu sukan di kalangan ahli-ahli dan memperbaiki jasmani dan rohani serta berusaha menjadikan ahli-ahli sebagai kakitangan yang sihat, berdisiplin, cekap, mempunyai daya pemikiran yang waras dan bertanggungjawab.

 

Point List Untuk mengeratkan hubungan antara ahli tanpa mengira pangkat dan keturunan serta mengujudkan semangat tolong menolong di kalangan ahli-ahli khususnya dalam soal kebajikan dan sosial kecuali dalam hal-hal yang menyalahi undang-undang Negara.


Point List Klik di sini untuk capaian ke Blog KSKAKN.