Profesional
• Kompeten ke arah mencapai misi dan visi jabatan

Kreatif dan Inovatif
• Berfikir untuk mencipta perkara baru dan menambah baik cara kerja sedia ada

Wawasan
• Berpandangan dan berfikiran kreatif melangkaui masa dan zaman

Nilai-nilai Murni
• Memiliki dan mempraktikkan nilai-nilai peribadi unggul

Sistematik
• Mengamalkan tatacara kerja yang terancang dan teratur