Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Sembilan(PKwNS) ditubuhkan mulai tahun 1955 selaras dengan Fasal 37(1), Fasal 37(2) (C) dan Perkara 37(5) Bab 2, Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 berkenaan pelantikan Pegawai Kewangan Negeri sebagai pegawai kanan yang mengetuai urusan hal ehwal kewangan Negeri Sembilan. Selain itu, Pegawai Kewangan Negeri adalah Penguatkuasa Kewangan Negeri di bawah Seksyen 3, Akta Prosedur Kewangan.

Fasal 37 (1) , Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 :

Maka hendaklah diwujudkan jawatan Setiausaha Kerajaan, Penasihat Undang-undang dan Pegawai Kewangan Negeri dan pelantikan jawatan-jawatan itu hendaklah dibuat oleh Suruhanjaya Perkhidmatan yang berkenaan daripada kalangan anggota mana-mana perkhidmatan awam yang relevan.

Fasal 37(2) (C) , Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 :

Pegawai Kewangan Negeri akan menjadi pegawai kanan untuk mengetuai urusan kewangan negeri.

Seksyen 3, Akta Prosedur Kewangan 1957 :

“Penguatkuasa Kewangan “ yang digunakan berhubung dengan Kumpulanwang Disatukan Persekutuan adalah pihak Perbendaharaan dan berhubung dengan Kumpulan Disatukan sesebuah Negeri bermakna penguatkuasa kewangan Negeri dan “Penguatkuasa Kewangan Negeri” bermakna pegawai pengarah, yang bertanggungjawab bagi urusan kewangan sesebuah negeri.

PKwNS bertanggungjawab merumus, merancang dan melaksanakan dasar-dasar dan peraturan kewangan Kerajaan Negeri meliputi belanjawan, pinjaman, pelaburan hasil, perakaunan serta mengawasi aktiviti Jabatan-jabatan dan Badan-badan berkanun Kerajaan Negeri dalam hal-hal pengurusan kewangan