PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN SEHINGGA 31 JULAI 2019TAHUN PERKARA TARIKH DEWAN NEGERI BERSIDANG TARIKH DISEDIAKAN/SELESAI
2017   Pengeluaran Waran Am 27 - 28 November 2017 30 November 2017
Pengeluaran Waran Peruntukan 27 - 28 November 2017 13 Disember 2017
Penyediaan Penyata Kewangan
 Kerajaan Negeri
27 - 28 November 2017

31 Januari 2018

 

TAHUN BULAN  PERKARA KURANG DARI 2 HARI  % LEBIH DARI 2 HARI %
2019 JULAI Memproses Cek  700 100 - -
Memproses EFT 5,843 100 - -

 

 

TAHUN BULAN DAFTAR PERMOHONAN KURANG DARI 5 HARI LEBIH 5 HARI
JENIS PERMOHONAN JUMLAH PERMOHONAN JUMLAH % JUMLAH %
2019 JULAI Pinjaman Kenderaan (AWAM) 0 0 - - -
Pinjaman Kenderaan (DUN) 0 0 -    
Pinjaman Komputer 3 3 100 - -
Pendahuluan Diri/Pelbagai 1 1 100 - -