PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN
( SEHINGGA 30 JUN 2020
)

TAHUN
PERKARA
TARIKH DEWAN NEGERI BERSIDANG
TARIKH DISEDIAKAN / SELESAI
2019  

 Pengeluaran Waran Am

-
-

 Pengeluaran Waran Peruntukan

-
-

 Penyediaan Penyata   Kewangan Kerajaan Negeri

-
-

 

TAHUN
BULAN 
PERKARA
KURANG DARI 2 HARI 
%
LEBIH DARI 2 HARI
%
2020
JUN
 Memproses Cek 
147
100
-
-
 Memproses EFT
4,164
100
-
-

 

 

TAHUN
BULAN
DAFTAR PERMOHONAN
KURANG DARI 5 HARI
LEBIH 5 HARI
JENIS PERMOHONAN
JUMLAH PERMOHONAN
JUMLAH
%
JUMLAH
%
2020
JUN
 Pinjaman Kenderaan   (AWAM)
7
7
100
-
-
 Pinjaman Kenderaan   (DUN)
0
0
-
 -
 -
 Pinjaman Komputer
3
3
100
-
-
 Pendahuluan   Diri/Pelbagai
0
0
-
-
-