PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN ( SEHINGGA 30 NOVEMBER 2019 )

TAHUN
PERKARA
TARIKH DEWAN NEGERI BERSIDANG
TARIKH DISEDIAKAN/SELESAI
2017  

 Pengeluaran Waran Am

27 - 28 November 2017
30 November 2017

 Pengeluaran Waran Peruntukan

27 - 28 November 2017
13 Disember 2017

 Penyediaan Penyata   Kewangan Kerajaan Negeri

27 - 28 November 2017
31 Januari 2018

 

TAHUN
BULAN 
PERKARA
KURANG DARI 2 HARI 
%
LEBIH DARI 2 HARI
%
2019
NOVEMBER
 Memproses Cek 
664
100
-
-
 Memproses EFT
7,811
100
-
-

 

 

TAHUN
BULAN
DAFTAR PERMOHONAN
KURANG DARI 5 HARI
LEBIH 5 HARI
JENIS PERMOHONAN
JUMLAH PERMOHONAN
JUMLAH
%
JUMLAH
%
2019
NOVEMBER
 Pinjaman Kenderaan   (AWAM)
0
0
-
-
-
 Pinjaman Kenderaan   (DUN)
0
0
-
 Pinjaman Komputer
3
3
100
-
-
 Pendahuluan   Diri/Pelbagai
4
4
100
-
-