PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN
( OKTOBER 2023
 )

TAHUN
PERKARA
TARIKH DEWAN NEGERI BERSIDANG
TARIKH DISEDIAKAN / SELESAI
2022

 Pengeluaran Waran Am

-
-

 Pengeluaran Waran Peruntukan

-
-

 Penyediaan Penyata   Kewangan Kerajaan Negeri

-
-

 

TAHUN
BULAN 
PERKARA
KURANG DARI
2 HARI 
%
LEBIH DARI 2 HARI
%
2023
OKTOBER
 Memproses Cek 
418
100
-
-
 Memproses EFT
11,796
100
-
-

 

 

TAHUN
BULAN
DAFTAR PERMOHONAN
KURANG DARI 5 HARI
LEBIH 5 HARI
JENIS
PERMOHONAN
JUMLAH PERMOHONAN
JUMLAH
%
JUMLAH
%
2023
OKTOBER
 Pinjaman Kenderaan   (AWAM)
2
2
100
-
-
 Pinjaman Kenderaan   (DUN)
2
2
100
 -
 -
 Pinjaman Komputer
0
0
-
-
-
 Pendahuluan   Diri / Pelbagai
0
0
-
-
-