BIL PERKARA TEMPOH
1. Pengeluaran Waran Am

Tiga (3) minggu selepas Dewan Undangan Negeri bersidang.

2. Pengeluaran Waran Peruntukan

Tiga (3) minggu selepas Dewan Undangan Negeri bersidang.

3. Memproses Permohonan Pinjaman Kenderaan *

Diluluskan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

4. Memproses Permohonan Pinjaman Komputer *

Diluluskan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

5. Memproses Permohonan Pendahuluan Diri *

Diluluskan dalam tempoh lima (5) hari bekerja bermula dari permohonan diterima selepas 'stamping'.

6. Memproses Cek dan EFT

Menyemak dan meluluskan baucer bayaran serta mengeluarkan cek/EFT dalam masa dua (2) hari bekerja.

7. Penyediaan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri

Disediakan dan diserahkan kepada Jabatan Audit Negara sebelum atau pada 31 Mac setiap tahun.* Tertakluk kepada permohonan yang lengkap dan Sistem SPEKS berfungsi dengan lancar tanpa gangguan.