Fungsi Pejabat Kewangan Negeri

• Merumus, merancang dan melaksanakan dasar-dasar kewangan dan belanjawan bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat.
• Mengawasi aktiviti jabatan-jabatan berkaitan dengan belanjawan, perbelanjaan dan bayaran, urusan kewangan, pengurusan perolehan dan pengurusan stor dan aset bagi memastikan semua dasar dan tatacara yang ditentukan dipatuhi serta dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.
• Menyediakan laporan-laporan kewangan dan penyata kewangan tahunan.

Objektif

• Merancang dasar dan strategi Pengurusan Kewangan Kerajaan Negeri secara efisien dan efektif.
• Mengurus perbelanjaan dan hasil Kerajaan Negeri dengan cekap dan berkesan.
• Mengurus Perakaunan Kerajaan Negeri dengan akauntabiliti dan cekap.

Misi Pejabat Kewangan Negeri

• Menerajui Pengurusan Kewangan yang cekap dan pengagihan sumber yang saksama.

Visi Pejabat Kewangan Negeri

• Pengurusan Kewangan Yang Cemerlang.

Dasar Kualiti

• Memastikan pengurusan kewangan dan perakaunan negeri diuruskan dengan cekap dan beramanah untuk mencapai tahap kualiti yang memenuhi kehendak pelanggan.

Pelanggan Pejabat Kewangan Negeri

• Jabatan Negeri, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan
• Orang awam yang berurusan dengan Kerajaan Negeri