PERKARA
BIL
PENGUMPULAN DATA-iSPEKS
MUAT TURUN
ARAHAN OPERASI
1. Perlaksanaan "Go Live" Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) di Agensi Kerajaan Negeri Sembilan
Pdf Pro2
SOAL SELIDIK
1.
Soal Selidik Spesifikasi Komputer iSPEKS
Zip i
NOTA
1.
iSPEKS Project Communication & Management and COA Training - Version I
Pdf Pro2
2.
iSPEKS Project Communication & Management and COA Training - Version II
Pdf Pro2
TEMPLAT
1.
Aset Dalam Pembinaan
xlsx i
2.
Bangunan, Kerja dan Infrastruktur
xlsx i
3.
Tanah
xlsx i
4.
Akaun Belum Bayar (ABB)
xlsx i
5.
Akaun Belum Terima (ABT)
xlsx i
6.
Agrikultur (Aset Biologi)
xlsx i
7.
Akaun Amanah Awam
xlsx i
8.
Akaun Amanah Kerajaan
xlsx i
9.
Aset Tak Ketara (Intangible Asset)
xlsx i
10.
Inventori
xlsx i
11.
Manfaat Pekerja
xlsx i
12.
Pelaburan
xlsx i
13.
Peralatan
xlsx i
14.
Pinjaman (Pinjaman Diterima)
xlsx i