Pengenalan2

Point List Sistem Semakan Baki Pinjaman Komputer dan Kenderaan merupakan satu inisiatif bagi membolehkan peminjam menyemak baki pinjaman yang dimohon daripada Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan. Data terkini sistem ini dikemaskini secara bulanan pada atau selepas 30/31 hb setiap bulan dan hanya boleh dicapai melalui rangkaian 1NS*Net sahaja.

Capaian : Sistem Semakan Baki Pinjaman Komputer dan Pinjaman Kenderaan