Pengenalan2

Point List  Sistem Pengurusan Surat (SPS) merupakan sistem yang membolehkan setiap surat-surat yang diterima oleh Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan (PKWNS) didaftar, diurus dan diedarkan secara elektronik bagi menggantikan pengurusan surat secara manual sebelum ini. Selain itu, sistem ini juga membolehkan fail-fail dalaman PKWNS diuruskan secara lebih tersusun dan efektif dengan adanya fungsi pendaftaran fail dan juga fungsi merekodkan setiap pergerakan fail dalaman tersebut. Sistem ini dibangunkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) dan telah diubahsuai oleh PKWNS mengikut keperluan jabatan.

Capaian : Sistem Pengurusan Surat

snapshot e surat