Tender2020


NO. SEBUT HARGA
BUTIR-BUTIR KERJA
MUAT TURUN

PKwNS/SH/01/2020

baru
Membekal dan menghantar toner / cartdige mesin pencetak dan mesin faksmili untuk kegunaan Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Pdf Pro2

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender

NO. SEBUT HARGA
BUTIR-BUTIR KERJA
MUAT TURUN
PKwNS/T/01/2019 Membekal, menghantar, memasang, menguji, mentauliah dan menyelenggara (dalam tempoh jaminan) perkakasan dan perisian komputer Tahun 2019 bagi Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan . 
Pdf Pro2

 
TenderBerjaya

NO. SEBUT HARGA
BUTIR-BUTIR KERJA
MUAT TURUN
PKwNS/T/01/2019 
Membekal, menghantar, memasang, menguji, mentauliah dan menyelenggara (dalam tempoh jaminan) perkakasan dan perisian komputer Tahun 2019 bagi Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan . 
Pdf Pro2