Peringatan Terhadap Pematuhan Peraturan dan Tatacara Kewangan Bagi Perolehan Kerajaanbaru

 

Surat Edaran Pejabat Kewangan, Negeri Sembilan
Kadar Bayaran Penjualan Dokumen Sebut Harga dan Tender Secara Dalam Talian (Online) Bagi Peruntukan Negeri
baru

 

RALAT ! baru
SEBUT HARGA: PKwNS/SH/02/2021
SEBUT HARGA: PKwNS/SH/03/2021

 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan - Bilangan 2 Tahun 2021
Garis Panduan Pembayaran Melalui AP58.
baru

 

Pekeliling Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan - Bilangan 1 Tahun 2021
Garis Panduan Pengurusan Terimaan Secara Elektronic Fund Transfer (EFT) di Pusat Tanggungjawab (PTJ) / Jabatan Negeri Sembilan.
baru

 

SEBUT HARGA: PKwNS/SH/03/2021
Membekal, Menghantar Dan Memasang “Work Station”, Perabot Dan Alatan Pejabat Bagi Kegunaan Pegawai Dan Kakitangan Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
baru

 

SEBUT HARGA: PKwNS/SH/02/2021
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Ruang Kerja, Stor Jabatan, Bilik Kebal, Pantry Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Pengurusan Kewangan Dan Bahagian Pengurusan Perakaunan Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
baru

 

grid icon mygov
grid icon ns
grid icon anm
grid icon mof
grid icon jpa
grid icon ptgns
gkImgDesktop gkImgTablet gkImgMobile