YB Dato' Haji Mohd Khidir bin Majid, Pegawai Kewangan Negeri, Negeri Sembilan telah mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Peringkat Negeri Bilangan 4 Bagi Suku Ketiga Tahun 2021. Dalam mesyuarat tersebut YB Pegawai Kewangan Negeri mengingatkan semua Pegawai Pengawal / Ketua Jabatan untuk menjadikan Mesyuarat JPKA Jabatan / Agensi masing-masing sebagai paltform untuk membincangkan mengenai urus tadbir kewangan dan akaun seterusnya menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan perancangan perbelanjaan, perolehan, pembayaran bil, kutipan hasil, pengurusan akaun, stor, aset dan lain-lain selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Malaysia, PS 5.1 - Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun. Dalam mesyuarat yang sama, YB Pegawai Kewangan Negeri turut memberi teguran terhadap Jabatan / Agensi yang menunjukkan prestasi perbelanjaan yang tidak memuaskan sama ada dari segi belanja mengurus atau pembangunan. Namun begitu, dalam usaha Pegawai Pengawal / Ketua Jabatan untuk mengejar sasaran prestasi yang ditetapkan, YB Pegawai Kewangan Negeri memberi ingatan agar usaha tersebut tidak dicemarkan dengan pelanggaran peraturan serta tatacara kewangan yang ditetapkan.
#BersihMuafakatSejahtera