BULAN INOVASI PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI TAHUN 2019
"INOVASI PENGGERAK TRANSFORMASI"

POSTER BULAN INOVASI 01

Bulan Inovasi merupakan salah satu acara rasmi Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri yang diilhamkan oleh Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri. Ianya merupakan acara tahunan yang diadakan bagi mencungkil bakat, menjana inovasi dan meningkatkan produktiviti jabatan.

d header

Point List Menyemarakkan budaya kreativiti dan inovasi dalam kalangan pegawai dan kakitangan PKwNS;

Point List Mencungkil bakat dalam penjanaan inovasi utk menambahbaik prosedur kerja di PKwNS; dan

Point List Mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada pegawai dan kakitangan di PKwNS.