Sijil Bersih bagi Penyata Kewangan Kerajaan Negeri 2014 pada tahun 2015

[html5video source="images/Video/sijil_2014.mp4"]