Pengenalan2

Bahagian Khidmat Pengurusan bertanggungjawab di dalam pengurusan pentadbiran, perkhidmatan, sumber manusia dan pengurusan kewangan jabatan.

Fungsi

Point List Mengurus hal ehwal pentadbiran jabatan.

Point List Mengurus hal ehwal sumber manusia jabatan.

Point List Mengurus hal ehwal kewangan jabatan.

Point List Mengurus setia mesyuarat-mesyuarat di peringkat jabatan dan negeri.

Point List Mengurus setia kursus dan latihan untuk kakitangan jabatan dan pegawai-pegawai pengawal.

Point List Memantau tindakan susulan ke atas teguran Ketua Audit Negara.

Point List Menguruskan permohonan pinjaman kenderaan, komputer dan perumahan serta pendahuluan diri.

SEKSYEN DI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bahagian Khidmat Pengurusan terdiri daripada tiga seksyen ialtu:-

Seksyen Pentadbiran Pengurusan Sumber Manusia

Point List Mengurus kad perakam waktu pejabat;

Point List Menguruskan surat-menyurat dan perjalanan fail jabatan; dan

Point List Menguruskan aspek-aspek kebersihan dan keselamatan jabatan Unit Sumber Manusia

Point List Merancang kursus-kursus kewangan kepada pegawai dan kakitangan yang menjalankan tugas-tugas kewangan; 

Point List Menguruskan kursus dan latihan bagi kakitangan jabatan dan pegawai-pegawai pengawal; dan

Point List Menguruskan maklumat personel kakitangan melalui HRMIS.

Seksyen Pengurusan Kewangan Pemantaun Audit

Seksyen ini terdiri daripada tiga unit iaitu

UNIT KEWANGAN JABATAN

Point List Menyediakan belanjawan mengurus jabatan;

Point List Menyediakan bayaran gaji dan elaun-elaun kakitangan jabatan;

Point List Menguruskan perolehan jabatan;

Point List Menyelenggara buku tunai dan panjar wang runcit jabatan; dan

Point List Menyelenggara buku vot, penyata penyesuaian vot, hasil dan penyata amanah jabatan secara bulanan.

UNIT KEWANGAN PENGURUSAN

Point List Menguruskan aset dan inventori jabatan; dan

Point List Menguruskan stor jabatan

UNIT PEMANTAUAN AUDIT

Point List Memberi maklumbalas dan memantau tindakan susulan ke atas teguran-teguran Ketua Audit Negara dan memastikan teguran-teguran tersebut dipatuhi oleh jabatan; dan

Point List Menjadi urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun peringkat jabatan dan negeri.

Seksyen Komputer

Point List Pengurusan ICT Jabatan

Point List Kerja-kerja operasi sokongan teknikal Sistem iSPEKS