KE Professional i    
        
 

KE Professional

Point List Kompeten ke arah mencapai misi dan visi jabatan

 

 

KE kreatif i     

 

KE kreatif

Point List Berfikir untuk mencipta perkara baru dan menambah baik cara kerja sedia ada

 

KE Wawasan i    
 
 

KE Wawasan

Point List Berpandangan dan berfikiran kreatif melangkaui masa dan zaman

    

           

KE Nilaimurni i     

 

KE Nilaimurni

Point List Memiliki dan mempraktikkan nilai-nilai peribadi unggul

 

KE Sistematik i    
 
 

KE Sistematik

Point List Mengamalkan tatacara kerja yang terancang dan teratur