01 Pengeluaran Waran Am

Point List Tiga (3) minggu selepas Dewan Undangan Negeri Bersidang

02 Pengeluaran Waran Peruntukan

Point List Tiga (3) minggu selepas Dewan Undangan Negeri Bersidang

03 Permohonan Kenderaan

Point List Diluluskan dalam tempoh lima (5) hari bekerja

04 Permohonan Komputer

Point List Diluluskan dalam tempoh lima (5) hari bekerja

05 Pendahuluan Diri

Point List Tiga (3) minggu selepas Dewan Undangan Negeri Bersidang

06 CekdanEft  

Point List Menyemak dan meluluskan baucer bayaran serta mengeluarkan cek/EFT dalam masa dua (2) hari bekerja.

07 Penyata Kewangan

Point List Disediakan dan diserahkan kepada Jabatan Audit Negara sebelum atau pada 31 Mac setiap tahun

 

 

* Tertakluk kepada permohonan yang lengkap dan Sistem iSPEKS berfungsi dengan lancar tanpa gangguan.