Fungsi Kewangan Negeri

Point List Merumus, merancang dan melaksanakan dasar-dasar kewangan dan belanjawan bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Point List Mengawasi aktiviti jabatan-jabatan berkaitan dengan belanjawan, perbelanjaan dan bayaran, urusan kewangan, pengurusan perolehan dan pengurusan stor dan aset bagi memastikan semua dasar dan tatacara yang ditentukan dipatuhi serta dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Point List Menyediakan laporan-laporan kewangan dan penyata kewangan tahunan.

 

Objektif

Point List Merancang dasar dan strategi Pengurusan Kewangan Kerajaan Negeri secara efisien dan efektif.

Point List Mengurus perbelanjaan dan hasil Kerajaan Negeri dengan cekap dan berkesan.

Point List Mengurus Perakaunan Kerajaan Negeri dengan akauntabiliti dan cekap.

 

Visi

Point List Pengurusan Kewangan Yang Cemerlang.

 

Misi

Point List Menerajui Pengurusan Kewangan yang cekap dan pengagihan sumber yang saksama.