Up

2011

Tatacara pengurusan stor kerajaan
Kemudahan kad nama
Perubahan kadar harga kontrak kawalan keselamatan berikutan penguatkuasaan akata majlis penetapan gaji 1947 (perintah peraturan gaji) (saraan minimum berkanun pengawal keselamatan swasta di Semenanjung malaysia) 2011
Kaedah/takrifan pelaksanaan dan penguatkuasaan surat arahan Perbendaharaan (SAP) bertarikh 18 Mac 2011 berkenaan pembatalan pengecualian ganti rugi tertentu dan tetapkan (liquidated and ascertained damages - lad)
Perubahan kadar harga,kontrak kawalan keselamatan berikutan penguatkuasaan akta majlis penetapan gaji 1947 (perintah peraturan gaji) (saraan minimum berkanun pengawal keselamatan swasta di Semenanjung Malaysia) 2011
Bayaran kepada pembekal menjelang hari perayaan
Bayaran kepada pembekal menjelang hari perayaan
Kontrak sistem panelbagi perolehan bekalan dan pengiriman tilan dan bantal jenis 'high resilent foam' di Semenanjung Malaysia
Kaedah/takrifan pelaksanaan dan penguatkuasaan surat arahan Perbendaharaan (SAP) bertarikh 18 Mac 2011 berkenaan pembatalan pengecualian ganti rugi tertentu dan ditetapkan (liquidated and ascertained damages - lad)
Menerima pakai pekeliling Perbendaharaan bil. 8 tahun 2011 - Kemudahan kad nama
 
 
Powered by Phoca Download