Up

2009

Kemudahan tuntutan elaun makan bagi juruiring/pengawal peribadi/pengiring rapat
Peringatan untuk mempamerkan keputusan muktamad tender/sebut harga di dalam laman web/papan kenyataan agensi
Surat pekeliling Perbendaharaan bilangan 2 tahun 2009
Perubahan had nilai dan tatacara pengurusan perolehan secara sebut harga
Peraturan perolehan ubat-ubatan secara cost, insurance and freight (CIF)
Mengeluarkan item daripada kontrak pusat kementeriaan kewangan - bekalan dan pengiriman alat ganti tulen bas untuk semua jenis bas
Kaedah bayaran bagi yuran perunding arkitek dan ukur bahan daripada input masa kepada skala yuran piawai bagi projek-projek fizikal kerajaan
Menerima pakai kaedah bayaran bagi yuran perunding arkitek dan ukur bahan daripada input masa kepada skala yuran piawai bagi projek-projek fizikal kerajaan
Peraturan pelantikan kontraktor penyiap bagi projek sakit
 
 
Powered by Phoca Download