Up

2018

Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan (CJCP) Dalam Perolehan Kerajaan
Jadual Kadar Harga Bagi Perolehan Pejabat dan Stok
Pematuhan Prosedur Perolehan dan Perbelanjaan Berdasarkan 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) dan Arahan Perbendaharaan (AP)
Pelaksanaan 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) - Pengurusan Aset Kerajaan
Semakan Terhadap Kadar Bekalan Pakaian Seragam Bagi Jabatan/ Agensi Kerajaan Negeri Sembilan
Pemakaian 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) P.S 5.1 - Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun(JPKA)
Pelanjutan Tempoh Kontrak Panel Berpusat
Tatacara Perbelanjaan dan Perolehan Darurat Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP) 55 dan 173.2
Perwakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 2 dan 3 Akta Kontrak Kerajaan 1949
Dokumen Perjanjian Standard Pejabat Kewangan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus
Makluman Mengenai Perolehan Kerajaan Dalam Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP) Pada Kadar Sifar (0%) di Peringkat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan
Makluman Mengenai 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP)-Pengurusan Aset Kerajaan Yang Terkini
Bayaran Kepada Pembekal Menjelang Hari Perayaan
 
 
Powered by Phoca Download