Up

2019

Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan Malaysia P.K 7.15 dan P.K 7.16
Pemakaian Pekeliling Perbendaharaan Malaysia P.K 7-Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan
Penurunan Kuasa Pelantikan Perkhidmatan Perunding Kepada Pegawai Pengawal di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus
Laporan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Suku Pertama Tahun 2019
 
 
Powered by Phoca Download