Up

2022

Jadual Kadar Kerja Kejuruteraan Awam dan Bangunan 2021 (Pindaan 2022) Bagi Kerja-Kerja Undi
Garis Panduan Kenaan Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan (LAD) Bagi Kontrak Kerja Secara Sebut Harga
Had Nilai Baharu Perolehan Kerja Secara Lantikan Terus
Pelaksanaan Syarat Perubahan Harga (Variation Of Price-VOP) Dalam Kontrak Kerja
Garis Panduan Permohonan Untuk Pertimbangan Contract Coordination Panel (CCP) Peringkat Kerajaan Negeri Sembilan
Garis Panduan Penjimatan Perbelanjaan Awam
Pelarasan Kadar Harga Kontrak Perolehan Kerajaan Berikutan Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum (PGM) 2022 Berkuatkuasa pada 1 Mei 2022
Perwakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 2 dan 3 Akta Kontrak Kerajaan 1949
Arahan Penggantungan Sementara Pelantikan Syarikat Barong Services dan Anstech Services Sdn. Bhd
Pelaksanaan Syarat Perubahan Harga (Variation Of Price -VOP) Dalam Kontrak Kerja
Kaedah Perolehan Kerja Bagi Pelaksanaan Projek Kerajaan Tahun 2022
Kaedah Perolehan Di Bawah Peruntukan Akaun Amanah Penyelenggaraan Jalan Negeri (MARRIS) Pasca Banjir
 
 
Powered by Phoca Download