BIL.
GARIS PANDUAN
MUAT TURUN
1.
Tuntutan Perjalanan Tugas Rasmi Dalam Negeri Pdf Pro2 PPT i
2.
Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Semasa Berkursus Kecuali Kursus Pra-Perkhidmatan Pdf Pro2
 -
3.
Tuntutan Perjalanan Rawatan Luar Stesen Pdf Pro2
 -
4.
Tuntutan Perjalanan Menghadiri Mesyuarat Persatuan Yang Diwartakan Pdf Pro2
 -
5.
Tuntutan Bayaran Elaun Hotel/ Lojing, Makan Dan Harian Bertugas Rasmi Di Luar Negeri Pdf Pro2
 -
6.
Tuntutan Elaun Perjalanan Bagi Membuat Kerja Lebih Masa Pdf Pro2
 -
7.
Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Pertukaran / Perpindahan Rumah Dalam Negeri Pdf Pro2
 -
8.
Tuntutan Bayaran Balik Letak Kenderaan Pdf Pro2
 -
9.
Tuntutan Skim Pembiayaan Yuran Keahlian Kelab Rekreasi Dan Sukan Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi Dan Pengurusan Profesional Pdf Pro2
 -
10.
Tuntutan Bayaran Penceramah Bagi Penceramah Penjawat Awam, Bukan Penjawat Awam Dan Pesara Kerajaan Pdf Pro2
 -
11.
Tuntutan Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Pdf Pro2
 -
12.
Tuntutan Elaun Tugas Memandu Kenderaan Pdf Pro2
 -
13.
Bayaran Elaun Lebih Masa Pdf Pro2
PPT i
14.
Bayaran Elaun Motosikal Pdf Pro2
 -
15.
Bayaran Pembaharuan Lesen Memandu Pdf Pro2
 -
16.
Bayaran Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih Pdf Pro2
 -
17.
Bayaran Pakaian Istiadat, Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie, Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi Dan Elaun Pakaian Panas Pdf Pro2
 -