Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.


Data Terbuka

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta
 BIL
TAJUK
MUAT TURUN
1.
Kutipan Hasil, Perbelanjaan Mengurus dan Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Negeri Sembilan
xlsx i
2.
Kedudukan Rezab, Wang Tunai dan Pelaburan Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan 2004-2017
xlsx i