BIL.
PERKARA
MUAT TURUN
1. Halatuju Strategik Pejabat Kewangan Negeri 2019
Mesyuarat JPKA Negeri Bil.1 Tahun 2019
Pdf Pro2
2. Perutusan Pengerusi
Mesyuarat JPKA Negeri Bil.2 Tahun 2019
Zip i
3. Perutusan Pengerusi
Mesyuarat JPKA Negeri Bil.3 Tahun 2019
Zip i
4. Perutusan Pengerusi
Slaid Tema Minda PKN
Mesyuarat JPKA Negeri Bil.1 Tahun 2020
PPT i
5. Perutusan Pengerusi
Slaid Tema Minda PKN
Mesyuarat JPKA Negeri Bil.2 Tahun 2020
PPT i
6. Perutusan Pengerusi
Mesyuarat JPKA Negeri Bil.1 Tahun 2021
Zip i
7. Perutusan Pengerusibaru
Mesyuarat JPKA Negeri Bil.2 Tahun 2021
Zip i
8. Perutusan Pengerusibaru
Mesyuarat JPKA Negeri Bil.2 Tahun 2021
Zip i