Tender2020


NO. SEBUT HARGA
BUTIR-BUTIR KERJA
MUAT TURUN

PKwNS/SH/04/2020

baru
Iklan sebut harga Kerja-Kerja Penyelenggaraan Ruang Legar Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Pejabat Kewangan & Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Tingkat 5 dan Tingkat 3, Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan.
Pdf Pro2

PKwNS/SH/03/2020

 
Iklan sebut harga Kerja-Kerja Naik Taraf Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Pejabat Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Tingkat 3, Blok C, Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan.
Pdf Pro2

PKwNS/SH/02/2020

 
Iklan sebut harga Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Penyata Kewangan Tahun 2019, Buku Belanjawan Tahun 2021 Dan Buku Perjawatan Bagi Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Pdf Pro2

PKwNS/SH/01/2020

 
Iklan sebut harga membekal dan menghantar toner / cartdrige mesin pencetak dan mesin faksmili untuk kegunaan Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Docx

PKwNS/SH/01/2020

 
Dokumen sebut harga membekal dan menghantar toner / cartdrige mesin pencetak dan mesin faksmili untuk kegunaan Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Docx

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender

NO. SEBUT HARGA
BUTIR-BUTIR KERJA
MUAT TURUN
PKwNS/T/01/2019 Membekal, menghantar, memasang, menguji, mentauliah dan menyelenggara (dalam tempoh jaminan) perkakasan dan perisian komputer Tahun 2019 bagi Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan . 
Pdf Pro2

 
TenderBerjaya

NO. SEBUT HARGA
BUTIR-BUTIR KERJA
MUAT TURUN
PKwNS/T/01/2019 
Membekal, menghantar, memasang, menguji, mentauliah dan menyelenggara (dalam tempoh jaminan) perkakasan dan perisian komputer Tahun 2019 bagi Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan . 
Pdf Pro2