Tender2022


NO. SEBUT HARGA
BUTIR-BUTIR KERJA
MUAT TURUN

PKWNS/T/01/2023

baru
NOTIS KENYATAAN PETENDER BERJAYA: PKWNS/T/01/2023
Pembangunan Gerbang Pembayaran Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus (N9PAY).
Pdf Pro2

PKWNS/SH/01/2023

 
No. Sebut Harga: PKWNS/SH/01/2023
Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Penyata Kewangan Tahun 2022, Buku Belanjawan Tahun 2024, Buku Perjawatan, Flyers Dan Bunting Bagi Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Pdf Pro2

PKWNS/T/01/2023

 
NOTIS PEMBUKA TENDER
PKWNS/T/01/2023-Pembangunan Gerbang Pembayaran Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus (N9PAY).
Pdf Pro2

PKWNS/T/01/2023

 
TENDER:PKWNS/T/01/2023
Pembangunan Gerbang Pembayaran Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus (N9PAY).
Pdf Pro2

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender2022


NO. SEBUT HARGA
BUTIR-BUTIR KERJA
MUAT TURUN

PKwNS/SH/02/2022

 
Sebut Harga: PKWNS/SH/02/2022
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Berkala Alat Penghawa Dingin Di Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun.
Pdf Pro2

PKwNS/SH/01/2022

 
Sebut Harga: PKWNS/SH/01/2022
Perkhidmatan Penyewaan Dan Penyenggaraan Tiga (3) Unit Mesin Penyalin Di Pejabat YB Pegawai Kewangan Negeri, Bahagian Pengurusan Perakaunan Dan Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus Bagi Tempoh Dua (2) Tahun.
Pdf Pro2

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender2020


NO. SEBUT HARGA
BUTIR-BUTIR KERJA
MUAT TURUN

RALAT
PKwNS/SH/02/2021
PKwNS/SH/03/2021

 
PKwNS/SH/02/2021
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Ruang Kerja, Stor Jabatan, Bilik Kebal, Pantry Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Pengurusan Kewangan Dan Bahagian Pengurusan Perakaunan Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.

PKwNS/SH/03/2021
Membekal, Menghantar Dan Memasang “Work Station”, Perabot Dan Alatan Pejabat Bagi Kegunaan Pegawai Dan Kakitangan Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Pdf Pro2

PKwNS/SH/03/2021

 
Membekal, Menghantar Dan Memasang “Work Station”, Perabot Dan Alatan Pejabat Bagi Kegunaan Pegawai Dan Kakitangan Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Pdf Pro2

PKwNS/SH/02/2021

 
Kerja-Kerja Penyelenggaraan Ruang Kerja, Stor Jabatan, Bilik Kebal, Pantry Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Pengurusan Kewangan Dan Bahagian Pengurusan Perakaunan Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Pdf Pro2

PKwNS/SH/01/2021

 
Iklan sebut harga Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Penyata Kewangan Tahun 2020, Buku Belanjawan Tahun 2022, Buku Perjawatan, Flyers Dan Bunting Bagi Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Pdf Pro2

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender2020


NO. SEBUT HARGA
BUTIR-BUTIR KERJA
MUAT TURUN

PKwNS/SH/04/2020

 
Iklan sebut harga Kerja-Kerja Penyelenggaraan Ruang Legar Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Pejabat Kewangan & Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Tingkat 5 dan Tingkat 3, Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan.
Pdf Pro2

PKwNS/SH/03/2020

 
Iklan sebut harga Kerja-Kerja Naik Taraf Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Pejabat Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Tingkat 3, Blok C, Wisma Negeri, Seremban, Negeri Sembilan.
Pdf Pro2

PKwNS/SH/02/2020

 
Iklan sebut harga Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Penyata Kewangan Tahun 2019, Buku Belanjawan Tahun 2021 Dan Buku Perjawatan Bagi Pejabat Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Pdf Pro2

PKwNS/SH/01/2020

 
Iklan sebut harga membekal dan menghantar toner / cartdrige mesin pencetak dan mesin faksmili untuk kegunaan Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Docx

PKwNS/SH/01/2020

 
Dokumen sebut harga membekal dan menghantar toner / cartdrige mesin pencetak dan mesin faksmili untuk kegunaan Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Docx

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tender

NO. SEBUT HARGA
BUTIR-BUTIR KERJA
MUAT TURUN
PKwNS/T/01/2019 Membekal, menghantar, memasang, menguji, mentauliah dan menyelenggara (dalam tempoh jaminan) perkakasan dan perisian komputer Tahun 2019 bagi Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan . 
Pdf Pro2

 
TenderBerjaya

NO. SEBUT HARGA
BUTIR-BUTIR KERJA
MUAT TURUN
PKwNS/T/01/2019 
Membekal, menghantar, memasang, menguji, mentauliah dan menyelenggara (dalam tempoh jaminan) perkakasan dan perisian komputer Tahun 2019 bagi Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri, Negeri Sembilan . 
Pdf Pro2